026-33503626
026-335302760
تلفن : 26  36  50  33  (026)
فکس : 60  27  30  35  (026)
ایمیل : info@noorafshanes.comضمن عرض تبریک و خیر مقدم به مناسبت حضور شما دراین آموزشگاه ، تصمیم شایسته شما را برای فراگیری زبانی جدید ارج می نهیم . شما با اخذ این تصمیم خود را آماده ساخته اید تا در جهانی که فراگیری حداقل یک زبان - غیر از زبان مادری - امری بدیهی است ،قدم به عرصه آموزش همراه با رقابت بگذارید. دریافت دیپلم و مدرک زبان میتواند رویداد مهمی در زندگی شما تلقی شود تا شما را در سطوح مختلف زندگی؛ مانند شغل مناسب تر، مناسبات اجتماعی والاتر، اعتماد به نفس بیشتر و همچنین کمک به روند علم آموزی در سایر رشته ها که شاید تا کنون در کمال شایستگی از آن بی بهره بوده اید یاری کند. ما در این مجموعه گرد هم آمده ایم تا با یاری اساتید و پرسنل کاردان و مدیریت با تجربه- که دارای مدارک رسمی بین المللی در سطوح بالا می باشند- و با تکیه بر 16 سال سابقه مستمر و بهره گیری از روش های نوین هدف دار شما را به درجات عالی زبان آموزی برسانیم. و اولیاء گرانقدر در نظر داشته باشیم که آینده فرزندانمان بخش اعظمی از تفکرات و دغدغه های ما را در بر می گیرند، پس بخاطر داشته باشیم که امروز برایشان چه تصمیمی می گیریم و چقدر همراهشان هستیم!