026-33503626
026-335302760
تلفن : 26  36  50  33  (026)
فکس : 60  27  30  35  (026)
ایمیل : info@noorafshanes.com
اخبار آموزشگاه
با موسسه آموزش زبانهای خارجی گویش نورافشان بیشتر آشنا شوید
کودکان و نوجوانان نسل پویا و آینده سازان جامعه هستند که در دوره تکوین شخصیت و شکل گیری زندگی خود می باشند. زمینه ها، استعدادها و فراگیری شایسته، تاثیر نویدی و زمینه های تربیت ایجاد می نماید که شرایط رشد، تکامل و موفقیت را در فرایند آموزشی را پیش بینی می کند. 
آموزش موثر و سرشار از تنوع و جاذبه از یک سو و گسترش افق دید و آموزشهای مدرن و شخصیت ساز برای عرصه های بعدی آموزشی و مقاطع تحصیلی عالی، نقش اساسی در پرورش و تربیت نسلی جدید و جوانان عزیز دارد. 
موسسه زبانهای خارجی گویش نورافشان با بهره گیری از آخرین دستاوردهای آکادمیک، برای فرزندان شما آموزشهایی را پیش بینی نموده است : 
آموزشگاه زبانهای خارجی گویش نورافشان با کسب افتخارات فراوانی در عرصه آموزش یکی از معتبرترین مراکز آموزش زبانهای خارجی محسوب می شود. 
موسسه زبان گویش نورافشان با بکار گیری از مشاورین با تجربه این امکان را به مراجعین و زبان آموزان خود می دهد که از درسترین تصمیم و مشاوره بهره مند شوند. مشاورین موسسه گویش نورافشان این مکان را برای زبان آموزان فراهم می کند تا درانتخاب دوره و حتی نوع زبان و پروسه مهاجرت خود، همواره برترین تصمیمات را اتخاذ نمایند. 
آدرس

کرج - 45 متری گلشهر - خیابان مینا ( داروخانه مهرشهر) پلاک 33

تلفن: 33503626-026
026-335302760

ایمیل: info@noorafshanes.com

وبسایت: www.noorafshanes.com